Thursday, January 14, 2010

Jadual Kuliah PKE5C & PKE5D

KelasHariTempatMasa

PKE5C


PKE5D

ISNIN


KHAMIS

BK7/8

8.00-9.00


12.30-1.30Jadual Makmal PKE5C & PKE5D


KelasHariTempat Masa

PKE5C

PKE5D

JUMAAT

SELASA

N101

N101

10.30-12.30

2.30-430SILIBUS E4120

UNIT 1: SENGGARAAN

1.0 Menerangkan definisi dan objektif senggaraan.

1.1 Mencegah dan mengurangkan kerosakan

1.2 Kos senggaraan yang minimum

1.3 Memastikan tempuh hayat mesin

UNIT 2: SENGGARAAN

2.0 Menerangkan fungsi senggaraan.

2.1 Memastikan barangan atau komponen memenuhi spesifikasi

2.2 Memastikan kos barangan yang dihasilkan berpatutan

2.3 Memastikan mesin atau peralatan dapat digunakan secara optimum.

UNIT 3: SENGGARAAN

3.0 Mengkelaskan jenis-jenis senggaraan.

3.1 Kerosakan

3.2 Perlindungan

3.3 Pembaikan

3.4 Ubahsuai

UNIT 4: SENGGARAAN

4.0 Menghasilkan rekod senggaraan.

4.1 Jadual senggaraan

4.2 Kos senggaraan pencegahan

4.3 Kos baikpulih

UNIT 5: SENGGARAAN

5.0 Menerangkan organisasi senggaraan.

5.1 Pekerja di bahagian senggaraan

5.2 Pasukan senggaraan dalaman

5.3 Pasukan senggaraan luaran

UNIT 6: SISTEM BUNYI (SOUND SYSTEM)

6.0 Menerangkan System Bunyi

6.1 Sistem mono

6.2 Sistem stereo

6.3 Sistem quad

6.4 Sistem surround dan system pro-logic surround

6.5 Pengenalan kepada sistem siaraya

6.6 Kaedah pengagihan kuasa kepada speaker dengan talian

6.7 Pengenalan kepada system “sound reinforcemant” dan perbezaan dengan Sistem Siaraya

6.8 Fungsi dan kegunaan flat-flat audio, audio mixer, compresser/limiter,equalizer, delay, sound processor, power amplifier

6.9 Memilih, memasang dan membuat penyambungan Sistem bunyi

6.10 Menyenggara peralatan Sistem Bunyi.

UNIT 7: SISTEM HI-FI DAN SISTEM TEATER RUMAH (HOME THEATRE)

7.0 Menerangkan dan menganalisa Sistem Hi-Fi.

7.1 Peranti-peranti dan cara pemasangan

7.2 Gambarajah blok dan fungsi setiap blok

7.3 Penguat

7.4 Kawalan nada

7.5 Peranti masukan

7.6 Penala

7.7 Pemain kaset

7.8 Peranti keluaran

UNIT 8: SISTEM HI-FI DAN SISTEM TEATER RUMAH (HOME THEATRE

8.0 Menerangkan dan menganalisa Sistem TeaterRumah

8.1 Peranti-peranti sistem teater rumah

8.2 Melukis Gambarajah Blok Sistem Teater Rumah.

8.3 Fungsi setiap blok.

8.4 Cara Pemasangan Sistem Teater Rumah

UNIT 9: PERALATAN AUDIO VIDEO DIGITAL

9.0 Menerangkan dan menganalisa DVD

9.1 Fungsi DVD

9.2 Gambarajah blok dan fungsi setiap blok DVD

9.3 Litar DVD

9.4 Kerosakan dan cara membaiki DVD

UNIT 10: PERALATAN AUDIO VIDEO DIGITAL

10.0 Menerangkan dan menganalisa Audio CD

10.1 Fungsi Audio CD

10.2 Gambarajah blok dan fungsi setiap blok Audio CD

10.3 Litar Audio CD

10.4 Kerosakan dan cara membaiki Audio CD

UNIT 11: PERALATAN AUDIO VIDEO DIGITAL

11.0 Menerangkan dan menganalisa Digital Audio Tape (DAT)

11.1 Menganalisa Digital Audio Tape (DAT)

11.2 Fungsi DAT

11.3 Gambarajah blok dan fungsi setiap blok DAT

11.4 Litar DAT

11.5 Kerosakan dan cara membaiki DAT